جستجو
Filters
Close

زاویه دانخوری زنجیری

زاویه دانخوری زنجیری,سیستم دانخوری زنجیری,دانخوری زنجیری,

در سیستم‌های دانخوری زنجیری برای تغییر مسیر زنجیر در انتهای سالن از زاویه های ۹۰ درجه با چرخ دنده های مخصوص ( یا فلکه زاویه) جهت تسهیل در حرکت زنجیر استفاده می‌شود.