جستجو
Filters
Close

قفس پولت

قفس پولت,قفس مرغ پولت,قفس های تمام اتوماتیک پرورش پولت,قفس تمام اتوماتیک دو منظوره (پولت و تخم گذار,قفس پرورش مرغ گوشتی و پولت,قفس های فول اتوماتیک پرورش پولت تخمگذار,قفس پرورش پولت,قفس مرغ پولت,قفس تخم گذار

مرغی است که از پرورش پولت حاصل و به منظور تولید تخم مرغ خوراکی نگهداری می شود.قفس پولت برای نگهداری پولت به منظور تولید تخم مرغ خوراکی است. که این قفس های پولت به 3دسته تمام اتوماتیک،نیمه اتوماتیک و ساده دسته بندی میشوند.

در سیستم قفس تمام اتوماتیک تمامی اعمال مربوط به توزیع آب و دان، جمع آوری کود و تخم مرغ در بین قفس ها بوسیله ی دستگاه های خودکار و تمام اتوماتیک و بدون دخالت کارگر انجام می شود. سیستم قفس ساده
سیستمی است که در آن تمامی عملیات توزیع آب و دان، جمع آوری کود و تخم مرغ توسط کارگر و فقط با دخالت دست انجام می شود سیستم قفس نیمه اتوماتیک سیستمی است که در آن فقط توزیع آب و دان به طور اتوماتیک انجام می شود و مابقی کارها از جمله جمع آوری تخم مرغ و کود ، توسط کارگر و با دخالت دست صورت می گیرد.