جستجو
Filters
Close

هاپر دانخوری زنجیری

هاپر دانخوری زنجیری,هاپر,دانخوری زنجیری,انواع هاپر دانخوری,سیستم دانخوری زنجیری,

در سیستم دانخوری زنجیری دان از مخزن اصلی یا هاپر که در اتاق سرویس قرار گرفته است توسط زنجیر به داخل کانال های ناودانی شکل حمل می شوند و پس از چرخش در کرنر ها و گذر از سالن دوباره به مخزن اصلی می رسد.