البحث
Filters
Close

رابط قاب زیرین

کد کالا ۱۳۵۳
توافر: في الأوراق المالية
SKU: 1353
$

برای اتصال دو کانال زیرین، در سیستم خنک کننده سلولزی از رابط استفاده می شود. این رابط برای قاب آلومینیومی به ضخامت ۱۰ سانت قابل استفاده می باشد.

برای اتصال دو کانال زیرین، در سیستم خنک کننده سلولزی از رابط استفاده می شود. این رابط برای قاب آلومینیومی به ضخامت ۱۰ سانت قابل استفاده می باشد.